El nostre escutJ.S.P.M.

Les Notícies

ATENCIO PARES DELS BENJAMINS
Enviada per: Manuela Fernández Fernández
El dia [01/08/2016] [16:00] - Aquesta notícia ha estat llegida 566 vegades.
 

Per poder fer les fitxes de jugador del Joventut Sant Pere Màrtir, en la categoria de BENJAMINS, cal que pugueu entregar la següent documentació:

Foto tamany carnet
Fotocòpia del DNI del Jugador
Fotocòpia del DNI del pare o de la mare
Fotocòpia de la targeta sanitària del jugador

Aquesta documentació la podeu deixar en un sobre a la bústia del camp o bé entregar-la en mà a alguna persona de la directiva.

Si us plau, no envieu res per mòbil o xarxa informàtica (ni jpg ni pdf...).
TOT EN SUPORT PAPER !!!

Gràcies.


Les Notícies versió 2.00
Realitzada per TQB
© Toquinbar - JSPM, (2005-2008)